Nr. 4 Was Jezus de beloofde Messias? €0,75

Bijbelstudie 4. Was Jezus de beloofde Messias?
Bijbelstudie 4: Was Jezus de beloofde Messias?

Jezus zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. (Lukas 24:44)

Wanneer je een kaart stuurt aan iemand kies je een mens uit de ruim 6 miljard aardbewoners. De postbode weet heel eenvoudig waar hij moet zijn door het adres op de kaart. Om te beginnen bekijkt hij het land. Daarna in dat land een stad of dorp. Vervolgens de postcode binnen die stad. Dan een straat en huisnummer. Eigenlijk filtert hij zo de 6 miljard mensen tot hij de post bij de juiste persoon heeft gebracht. Zo kun je ook aan de hand van de profetieën uit het Oude Testament filteren wie de Messias was.

Behandel eerst lesbrief 1 (Evolutiemodel versus scheppingsmodel), 2 (Is de Bijbel betrouwbaar?) en lesbrief 3 (Jezus: Feit of fabel?).

Bestellen
TIPS

Magazine: Weet
Website: logos.nl
Boek: The new evidence that demands a verdict – Josh McDowell

< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE

Delen