VOORSTELLEN

Wij zijn Bas en Rebekka Muller, sinds 2002 getrouwd, en hebben inmiddels vier kinderen. Wij komen samen in een kleine evangelische christengemeente te Gouda.

VRAAG EN PROBLEEM

In 2013 zijn wij in deze gemeente gevraagd om samen met David van Wijck, vriend en gemeentelid, het clubwerk in de leeftijd 12 t/m 17 jaar te verzorgen binnen onze gemeente. Wij zijn gaan zoeken naar Bijbelstudies voor jongeren maar hadden moeite om te vinden wat we zochten. Het lesmateriaal zoals wij het voor ogen hadden bleek niet te bestaan.

OPLOSSING

Wij besloten om zelf lesmateriaal/Bijbelstudies samen te stellen en lesbrieven te gaan maken. We bedachten onderwerpen waar tieners mee worstelen of waar ze kennis van zouden moeten hebben. Door veel studiemateriaal/boeken/artikelen en eigen bijbelkennis te combineren met de grafische achtergrond van Rebekka en David zijn de lesbrieven tot stand gekomen.

TOEKOMST

Op de lesbrieven kregen wij veel positieve reactie’s van tieners / ouders / gemeenteleden maar ook van mensen die we niet kennen maar via via een lesbrief onder ogen hebben gekregen. Wij vinden het lesmateriaal daarom te waardevol om alleen voor onze club te gebruiken en willen dit graag delen met andere jeugdwerkers.
Nu weet u in een notendop hoe we tot ChristelijkClubwerk.nl gekomen zijn.

VISIE OP CLUBWERK

Tot slot willen wij onze visie op clubwerk geven. Het kernwoord wat wij hier willen noemen is binding. Wij willen dat tieners binding maken met Jezus en God de Vader en de Heilige Geest. Wat wij merken is dat dit veel beter gaat als tieners ook binding hebben met elkaar. Je hebt immers, zeker op deze leeftijd, een groep nodig waar je bij hoort. Gelovige jongeren horen bij elkaar en hebben elkaar hard nodig. Binding creëren bij de tieners onderling hoeft niet moeilijk te zijn. Het is eigenlijk simpel: doe leuke dingen met elkaar. Wissel de clubavonden af, plan een spelletjes- of christelijke filmavond. Begin de club met samen eten. Start en eindig je seizoen met een activiteit BBQ, strand, volleyballen, klimparcours, enz.. Als je christelijke vrienden hebt sta je niet alleen in je geloof en ga je met meer plezier naar de clubavond!