Nr. 28 Het avondmaal €0,75

Bijbelstudie 28: Het avondmaal

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. (Marcus 14:22-24)

Het avondmaal hoort tot het hart van de gemeente. Het brood en de wijn richten ons op de kern van waar het om gaat: Jezus’ lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding om ons als zondige mensen te redden. Het avondmaal is geen verplichting, het is een vriendelijk verzoek, een wens van de Heer Jezus vlak voor Zijn sterven. Hijzelf nodigt ons uit. Hij is de Gastheer want het is Zijn tafel en Zijn avondmaal (1 Korinthe 10:21;11:20). Tegen Zijn discipelen zei Hij ‘Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten’. Zo spreekt Hij ook tot ons hart. Kom jij ook?

Bestellen
< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE