Nr. 17 Christenvervolging €0,75

Bijbelstudie 17. Christenvervolging.
Bijbelstudie 17: Christenvervolging

Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was. (Johannes 16:2-4)

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Ze moeten vaak verschrikkelijke dingen doorstaan. Terwijl ze onder druk staan, worden gediscrimineerd, mishandeld of onderdrukt door hun familie of de overheid, blijven veel van deze christenen vertrouwen op God en getuigen ze van de liefde van Jezus Christus. Als westerse christenen kunnen we veel leren van degenen die tegenstand ervaren, maar toch vol overgave het evangelie delen met hun landgenoten.

Bestellen
TIP

Nodig eens een spreker uit van Open Doors of SDOK. Beiden hebben ook veel extra informatie die je kan opvragen.

< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE

Delen