Nr. 19 Twijfel €0,75

Bijbelstudie 19. Twijfel
Bijbelstudie 19: Twijfel

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38, 39)

Het is niet goed om je twijfel te verstoppen of er juist heel stevig aan vast te houden. In de Bijbel lees je over Thomas die twijfelt. Uiteindelijk overtuigt God hem. Maar twijfel mag er wel zijn. Het is een kans om te ontdekken waar de zwakke plekken in je geloof zitten. Het dwingt je na te denken over je geloof en bezig te zijn met je relatie met God. Wanneer je zo met twijfel omgaat, kan het je dichter bij God brengen. Dan kun je net als Thomas, ondanks zijn eerdere twijfels, uiteindelijk tegen Jezus zeggen: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Bestellen
Tip

Boek: Het voordeel van de twijfel – Reinier Sonneveld
9 filmpjes: Reinier Sonneveld

< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE

Delen