Nr. 22 Gods plan met Israël €0,75

Bijbelstudie 22. Gods plan met Israel.
Bijbelstudie 22: Gods plan met Israël

Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u…
(Deuteronomiuem 7:6-8a)

In deze lesbrief lezen we over het ontstaan van Israël zoals in de Bijbel staat beschreven. Gods beloften aan Abraham en aan Zijn volk. De verwerping van hun Messias. De verstrooiing van de Joden vanaf 70 na Christus. Het conflict van Israël met de Arabische landen om hen heen. Maar ook dat Israël gered zal worden! De Bijbel is er duidelijk over dat een deel van Israël gered zal worden. Zij zullen in de Grote Verdrukking de Heere Jezus aanroepen. Hij zal komen en hen verlossen van de vijandige wereldlegers. Er wordt ook verder vooruit gekeken, de Bijbel verteld ons ook dat er nog een Vrederijk zal komen waar Israël een belangrijke positie in zal hebben.

Bestellen
< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE

Delen