Nr. 3 Jezus feit of fabel €0,75

Bijbelstudie 3. Jezus: feit of fabel?
Bijbelstudie 3: Jezus feit of fabel

(…) en zij  baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lucas 2:7)

Er zijn mensen die menen dat het verhaal van het christendom verdacht veel overeenkomsten vertoont met de legenden van heidense goden en dat het christendom niet meer dan een samenstelling is van deze andere goden. We kijken daarom wat het verschil maakt tussen een mythe en realiteit. Er wordt gekeken naar de historische documenten over Jezus, Zijn historische invloed en ander historisch en archeologisch bewijsmateriaal. Maar ook de betrouwbaarheid van het getuigenis van de apostelen, want wie is er bereid om te sterven voor een leugen?

Behandel eerst lesbrief 1 (Evolutiemodel versus scheppingsmodel) en lesbrief 2 (Is de Bijbel betrouwbaar?). Hierna lesbrief 4 (Was Jezus de beloofde Messias?).

Bestellen
TIPS

Magazine: Weet
Website: logos.nl
Boek: The new evidence that demands a verdict – Josh McDowell

< VORIGE BIJBELSTUDIE   |   > VOLGENDE BIJBELSTUDIE

Delen